Želiš da tvoj lični oglas bude posebno istaknut?

Izaberi opciju koja ti najviše odgovara.

Posebno istaknut oglas

Tvoj oglas istaknut na vrhu stranice sa oglasima
50
00
Mesečna reklama
  • Tvoj baner na vrhu naših oglasa
  • Tvoj baner u desnoj koloni sajta
  • Ko nije zadovoljan vraćamo 50%

Tvoja stranica

Kao da imaš svoj mini-sajt u okviru našeg sajta
100
00
Izrada stranice
  • Samo tvoj page vrhunskog izgleda
  • Tvoj sadržaj, kontakt, linkovi...
  • U prvoj godini gratis održavanje

Promo paket

Tvoja stranica + 6 meseci istaknut oglas
150
00
6 meseci reklame
  • Besplatna izrada Tvoje stranice
  • Posebno istaknut oglas za 25€/m
  • Prioritet prilikom obnove reklame
top ponuda

Kontaktirajte nas na mejl office@tomiradi.com
ili putem kontakt forme na ovoj stranici

Pošaljite nam poruku: